„Mein Kampf“

„….Sehr geehrte Damen und Herren ! Šios dienos posėdį norėčiau pradėti nuo pačio aktualiausio klausimo – girtavimas architektų tarpe. Kaip matome, kad po vakarykščio alaus bokalo šiandien trūksta ne vieno kolegos…“ – kūrinio pradžios ištrauka

Šiame veikale autorius aptaria opiausius architektūrinio gyvenimo klausimus ir gvildena šiandieninę problematiką – silpnaprotiškumą, vidurių užkietėjimo bėdas senjorų tarpe, minčių nepakankamumą, artrosklerozę, bestuburiškumą, peikiamos ir negailestingai kritikuojamos civilizacijos rykštės tokios kaip globali urbanizacija ir atvirkštinis šio reiškinio reiškinys – „globalus kaimas“, kuriam autorius netgi siūlo įvesti sertifikuotą prevencinių priemonių paketą, pažymėtina, neturintį analogo netgi vakarų pasaulyje. Taipogi galima rasti naudingos informacijos apie nuodinguosius grybus bei artimiausius kultūrinius renginius. Bet šio veikalo pamatiniu kertinio akmenio fundamentu tampa klasių kovos idėja –  kova tarp darbininkų klasės ir buržuazijos. Kai kurie nepriklausomi tyrinėtojai įžvelgia kovą tarp projektų vadovų ir techninio darbuotojo, į kurią kaip trečia šalis įsivelia ir Nuolatinė statybų komisija, kuri savo ruožtu kivirčijasi su savadų skyriumiu ir statybos inspekcija – ir taip toliau ir panašiai ir be galo, nuo ryto iki vakaro ištisus metus ir apskritą parą. Kad išvengti šio brolžudiško damoklo kardo dar Radvia Našlaitėlis įsteigia Architektų sąjungą prie Kaimo reikalų ministerijos. Taip pradeda rastis prie vienuolynų bravorų architektūros vietininkas – inspektorius, turintis neribotą galią ir su valsčiaus viršaičio leidimu galintis nuplakti statybos reglamentų nesilaikančius baudžiauninkus. Ir ką mes matome – iš pirmo žvilgsnio gerai apgalotas mechanizmas neveikia! – stringa biurokratų kabinetų tarpduriuose ir pasiklysta neišeinamuose valstybinių instancijų koridoriuose bei pasimeta ar prasmenga kiauruose valdininkų stalčiuose ir portfeliuose. Kad suvaldyti šią painiavą ano meto Lietuvoje trūko politinės valios, nebuvo ir tam reikalingų teisės aktų, reglamentų, taipogi kvalifikuotų specialistų, kaip pavyzdį galima paminėti kad iki 1985 metų vienintelis Laurynas Stuoka-Gucevičius buvo atestuotas specialistas, turintis Vatikano įgaliojimą projektuoti ypatingus statinius. Nenuostabu, kad tokios suirutės krečiama valstybė ilgai išsilaikyti negalėjo – karachas atėjo 1975 spalio 24 d. sulig Trečiuoju Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimu. Taigi, ilgai nenukrypstant į istorines batalijas tenka prisiminti kokiomis aplinkybėmis buvo sukurta „Mein Kampf“ ir kokį realų poveikį padarė pasaulinei politikai ir architektūrai. Egzistuoja patvirtinta ir Vakarų šalių pripažinta informacija, kad revoliucingos knygos idėjos sužadino Baltarusijos valdžios perversmą, kurį deja vėliau nuslopino A. Lukašenka ir jo pakalikai. Šio sukilimo didžiausi kaltininkai yra du ideologiniai veikalai – kaip jau visiems žinoma – „Mein Kampf“ ir Jack‘o Keruac‘o „Kelyje“ (kai kurie tyrinėtojai nagrinėja versiją kad gal dar tai galėjo būti ir Jerome David Salinger‘io „Rugiuose prie bedugnės“). Taigi 2006 metų įšvakarėse trys Minsko valstybinio universiteto architektūros fakulteto studentai po pagiringų šv. Kalėdų, švęstų ne pagal stačiatikiškąjį kalendorių o pagal Vakarų, su visu likusiu pasauliu, apsiskaitę jau minėtos propogandinės literatūros, ir apsinuodiję vaslstybine degtine, išėjo protestuoti į gatves, taip vaikščiojo gan ilgai ir pakankamai bergždžiai, liudininkų teigimu gal apie porą savaičių ar porą mėnesių. Taip besišlaistydami ir keldami antikomunistiškas nuotaikas susirado nemažai bendrininkų, tarp kurių atsirado ir gausus opozicijos lyderio Vincuko Viačiorkos gynėjų būrys. Suvieniję jėgas sąjungininkai patraukė į pagrindinę Minsko aikštę – Nepriklausomybės aikštę. Čia susirėmė su KGB ir milicijos būriais. Nelygioje kovoje garbingai kovęsi architektūros riteriai krito nuo ašarinių dujų ir bananų smūgių. Tik panaudojus spec. priemones pergalę šventė Raudonoji Armija. Idėjiniai lyderiai buvo uždaryti į centrinį KGB kalėjimą, jų namuose atliktos kratos. Kukliuose bendrabučio tipo apartamentuose apart nevertingų maketų, didelio formato lapų ir brėžinių rasta ir revoliucinės literatūros, kuri buvo konfiskuota. Šiuo metu „Mein Kampf“ yra uždrausta visuose valstybiniuose Baltarusijos knygynuose, o Jack‘o Keruac‘o „Kelyje“ leidžiama tik archaiška gudų kalba, kurios niekas nesupranta. Neramumų sukelėjams buvo nuimta universiteto stipendija bei uždrausrta skaityti knygas anglų kalba, maudotis Facebook‘u ir Google bei naršyti internete.

„Perskaitęs „Mein Kampf“ uždirbau pirmąjį milijoną“ – Bilas Geitsas

„Nuostabus, įkvepiantis kūrinys. Kas galėjo pagalvoti, kad jo pagalba numesiu papildomus trišdemt kilogramų, rekomenduoju visiems norintiems sulieknėti“ – namų šeimininkė Liusinda Fleming, Torontas, Kanada

„Šioje knygoje susipina dramatiškas herojų gyvenimas ir arši, nepalenkiama realybė, griaunanti jaunuolių likimus. Tai odė žmogiškumui“ – The Times

„ Tai pirmoji knyga kurioje padėti metodologiniai pagrindai valstybinei architektūros politikai formuoti“ – dr. Liucijus ir doc. Albertas

„Imkit mane ir skaitykit“ – M. Mažvydas

„Lengvai skaitomas šešiatomis veikalas“ – J. Mačiūnas

Parašyta: April 17th, 2010
Kategorijose: straipsniai, stuff
Tags'ai: ,
Komentarai: 2 komentavo.
Comments
Comment from autorius - 2010/04/07 at 19:56

Pagaliau pradėjo rašyti ir teisybę !

Comment from admin - 2010/04/07 at 20:14

teisybe is musu lupu, kazkam gal i gera ausi :)