Posts Tagged ‘pleneras’

startuoja – architektūrinis pleneras 06.28 – 07.01 dienomis

KAUNO TVIRTOVĖS VI-ojo FORTO PRITAIKYMAS VISUOMENĖS REIKMĖMS

PLENERO – KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ UŽDAVINIAI:

Parengti galimybių studijos koncepciją, Kauno tvirtovės VI forte, optimaliai išnaudojant VI forto teritorijos, statinių ir landšafto galimybes, pasiūlant:

 1. Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus filialą – Karo Technikos muziejų
 2. Kitą gyvybingą ir originalų viešosios paskirties kompleksą, galintį suformuoti Kauno mieste analogų neturintį visuomeninį-kultūrinį branduolį.

PLENERO – KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ UŽDUOTIES SĄLYGOS:

1A. Rengiant Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus (VDKM), Karo Technikos Istorijos skyriaus galimybių studiją Kauno tvirtovės VI forte rekomenduojama numatyti:

 • bendrą muziejaus koncepciją;
 • stacionarių eksponatų (karo technikos) eksponavimą lauke, atsižvelgiant į forto elementų, statinių ir reljefo specifiką;
 • stacionarių eksponatų (karo technikos) eksponavimą VI forto statinių patalpose;
 • veikiančios karinės technikos (transporto) “gyvosios” ekspozijos pobūdį;
 • galimybes eksponuoti techniką pagal konkrečią temą (laikmetį, pobūdį, gaminusią šalį ar kt.);
 • eksponatų (karo technikos) remonto ir sandėliavimo patalpas;
 • pagrindines muziejaus funkcines zonas: įėjimai, bilietų kasos, informacijos centras, administracija, Respulikos vėliavos vieta, sanitariniai blokai, ūkinės zonos;
 • pagalbinių muziejaus funkcijų galimybes: matinimo įstaiga, laikinų ekspozijų vieta, konferencijų vieta, klubinė (rekonstruktorių) veikla, kitos visuomeninės/ komercinės funkcijos galimybė muziejuje;
 • komplekso informacininio ženklo vietą ir koncepciją;
 • automobilių parkavimą: lankytojų ir darbuotojų;
 • lankytojų judėjimo srautus;
 • DĖMESIO: projektuojant rekomenduojama ūkinei veikai ar administracinei paskirčiai numatyti naujų statinių galimybę;
 • BE TO: įvertinti gretimybių (karių kapinės, kryžių kalnelis) galimą įtaką projektuojamai visumai;

1B. Rengiant kito, gyvybingo ir originalaus viešosios paskirties komplekso, galinčio suformuoti Kauno mieste analogų neturinčio visuomeninio-kultūrinio branduolio pasiūlymą VI forte, rekomenduojama numatyti:

 • bendrą komplekso koncepciją
 • motyvuotą veiklą ar eksponavimą lauke, atsižvelgiant į forto elementų, statinių ir reljefo specifiką;
 • motyvuotą veiklą ar eksponavimą VI forto statinių patalpose;
 • pagrindines komplekso funkcines zonas: įėjimo zona, administracija, funkcinės zonos viduje ir lauke, sanitarinės zonos, pagalbinės ir ūkinės zonos bei vėliavų vietą;
 • komplekso informacininio ženklo vietą ir koncepciją;
 • automobilių parkavimą: lankytojų ir darbuotojų;
 • lankytojų judėjimo srautus;
 • DĖMESIO: projektuojant rekomenduojama numatyti naujų statinių galimybę;
 • BE TO: įvertinti gretimybių (karių kapinės, kryžių kalnelis) galimą įtaką projektuojamai visumai;

2. Prašome pažvelgti į Kauno tvirtovės fortų ir kitų degeneruojančių tvirtovės statinių ir teritorijų problematiką, pasiūlant tvarią, urbanistiškai, architektūriškai ir socialiai teisingą poziciją, nepamirštant visų objekto vertingųjų savybių (istorinių, architektūrinių, kultūrinių ir kt.). Kauno tvirtovę būtina vertinti tiek plačiąja, tiek siaurąja prasme, todėl siekiant išsaugoti visumą reikia įkvėpti gyvybės atskiriems tvirtovės elementams – fortams, kuriuos prikelti vystant tik muziejinę funkciją yra beveik neįmanoma. Forto teritorijos vizija turėtų būti atvira, naudinga miestui ir visuomenei, atitinkanti šiandienos ir rytojaus poreikius sauganti tai kas paveldėta.

Dalyvių registracija iki Birželio 28d.

PRIZINIS FONDAS:

Pirma vieta – 1500 Lt
Antra vieta – 1000 Lt
Trečia vieta – 500 Lt

 

daugiau informacijos – www.6fortas.lt

 

 

Posted: June 5th, 2012
Categories: idejiniai, projektai, visuomene
Tags: ,
Comments: No Comments.